Llicències d’obertura Barcelona | PROENA
   
Tel: 608 388 964 - Email: info@proena.es
Inici Consultoriía
Barcelona
Serveis Proyectes
Enllaços Contacte

Llicències d’obertura Barcelona

Realitzem la documentació necessària per que vostè pugui dur a terme la seva activitat al lloc triat. Ens encarreguem de tots els tràmits que requereixen els ajuntaments, certificant que tant el continent (estructures i recobriments) com el contingut (instal·lacions, maquinària, ...) es apte i compleix amb la normativa ambiental.
Aquesta normativa es la Llei 3/1998, en la qual es defineixen els tipus d’activitats. Aquesta Llei classifica les activitats en els seus annexos segons el seu impacte ambiental.

  • Annex I
  • Annex II
  • Annex III

La majoria de les activitats realitzades a la ciutat es classifiquen com annex III. Dita classificació assegura que l’activitat es pot dur a terme en qualsevol ubicació dintre del nucli urbà, si mes no, molt ajuntaments tenen la seva pròpia regulació.
Li oferim el millor servei per l’execució legal de la seva activitat i poder obtenir així els permisos necessaris:

 • Estudi previ de necessitats i compliment de normativa, segons l’activitat, superfície, emplaçament.
 • Execució del Certificat de compatibilitat urbanística.
 • Projecte Tècnic Ambiental:
  • Residus
  • Accessibilitat
  • Protecció contra incendis
  • Estudis del soroll
 • Gestió de la tramitació de la llicència en l’ajuntament fins l’aprovació de la mateixa.
 • Tramitació en l’Ajuntament de la Llicència Ambiental, donant resposta als informes, fins l’aprovació del Projecte Tècnic Ambiental.

 

« Tornar a Serveis d'enginyeria

- Projectes de construcció
- Projectes de instal·lacions
- Licències d'activitats
- Licències d'obres
- Llicències d'obertura
- Informes, valoracions y taxacions
- Consultoría energètica

 

 

Proena en FacebookIngenieria Barcelona Proena en TwitterProena ingenieria en PinterestIngenieros Barcelona en LinkedinIngenieros Barcelona en Blogspot

 

Resolución mínima de 800X600 © Copyright 2009 Proena.es -
Avisos legales | Política de Privacitat

 

Contactar amb WhatsApp