Consultoría energètica a Barcelona - PROENA
   
Tel: 608 388 964 - Email: info@proena.es
Inici Consultoriía
Barcelona
Serveis Proyectes
Enllaços Contacte

Consultoría energètica a Barcelona

Sap quina repercussió té el cost de l'energia en el desenvolupament del seu producte? Creu que paga massa en la factura d'energia?

En PROENA portem a terme serveis relacionats amb el desenvolupament, gestió i promoció d'actuacions per al foment de l'estalvi i l'eficiència energètica, millorant el Medi Ambient mitjançant l'assessoria en l'ús eficient dels seus recursos energètics.

PROENA actua amb independència de no pertànyer a cap fabricant, instal·lador, distribuïdor o empresa de serveis energètics que pogués condicionar les prescripcions dels seus estudis.

Fruit de la implicació amb el Medi Ambient sorgeix el compromís per a la reducció de gasos contaminants sent la mesura més efectiva la reducció del consum energètic en qualsevol dels àmbits, sempre mantenint la qualitat, la productivitat i el confort del client.

Los campos de actuación para el logro de estos objetivos son:

 • Realització de AUDITORIES ENERGÈTIQUES
  • Sent aquest un procediment sistemàtic per obtenir un òptim coneixement del perfil dels consums energètics en una instal·lació, identificant i valorant les possibilitats d'estalvi d'energia des del punt de vista tècnic i econòmic.
 • GESTIÓ ENERGÈTICA
  • PROENA compte amb les eines per convertir-se en el seu gestor energètic. D'aquesta manera col·laborarem en l'optimització energètica de les seves instal·lacions, dels contractes de subministrament, del control i monitorització remota de la seva instal·lació, així com de l'execució de les mesures necessàries per millorar la seva eficiència energètica.
 • ASSESSORIA TARIFARIA
  • Li proposem quina és la tarifa més adequada d'electricitat tant en el mercat regulat com en el liberalitzat.
 • FORMACIÓ I DIVULGACIÓ
  • Desenvolupem i impartim cursos a les modalitats online, presencial, in-company ... relacionats amb l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
   • Curs d'il·luminació eficient
   • Curs de climatització eficient
   • Autodiagnosi d'instal·lacions
   • Eficiència energètica en el lloc de treball
   • Curs de comptabilitat energètica
   • Optimització de la factura elèctrica / de gas

Consultoría energètica a Barcelona

« Tornar a Serveis d'enginyeria

- Projectes de construcció
- Projectes de instal·lacions
- Licències d'activitats
- Licències d'obres
- Llicències d'obertura
- Informes, valoracions y taxacions
- Consultoría energètica

 

 

Proena en FacebookIngenieria Barcelona Proena en TwitterProena ingenieria en PinterestIngenieros Barcelona en LinkedinIngenieros Barcelona en Blogspot

 

Resolución mínima de 800X600 © Copyright 2009 Proena.es -
Avisos legales | Política de Privacitat

 

Contactar amb WhatsApp