Llicències d'obres a Barcelona | PROENA
   
Tel: 608 388 964 - Email: info@proena.es
Inici Consultoriía
Barcelona
Serveis Proyectes
Enllaços Contacte

Llicències d'obres a Barcelona

Tràmits per aconseguir Llicències d'obres a Barcelona:

Qualsevol tipus de construcció comercial o industrial, ja sigui d'obra nova o reforma d'una existent, requereix l'obtenció dels permisos i llicències per part de l'Ajuntament de Barcelona .. PROENA gestiona tots aquests requisits per aconseguir les llicències i dur a bon terme la seva projecte, ja siguin obres majors, menors, patrimoni, etc.

Tràmit de Consulta Prèvia
Tràmit obligatori que permet conèixer el règim d'intervenció que s'aplica a les obres depenent de la seva ubicació, el tipus d'actuació a realiazar, i si disposa de Protecció del Patrimoni. Aquest tràmit també serveix per obtenir una guia de la documentació requerida per aconseguir la llicència.

Obtenció de l'autorització que correspon a tot tipus d'obra que es vagi a efectuar a la ciutat de Barcelona. S'inclouen obres per a instal·lacions de ràdio comunicacións.

Obres Majors / Obres Menors a Barcelona:

El tipus d'expedient que resulti: llicència d'obres majors o d'obres menors, poden diferir en funció de la localització i de la tipologia de treballs a realitzar.

Formes de completar el tràmit de sol·licitud de llicència:

1 De forma presencial, a les Oficines d'Atenció al Ciutadà (OAC).

2 Per Internet, a través del web de l'Ajuntament de Barcelona: www.bcn.cat/tràmits.

El sistema telemàtic permet completar tot el tràmit relacionat amb els permisos d'obres mitjançant l'aplicació web de l'Ajuntament de Barcelona, incloent:

Signatura digital als projectes.

Pagament electrònic de les taxes municipals (a través de passarel·la de pagament segur).

Simplificació per fer les sol·licituds.

Per realitzar correctament el tràmit cal el següent:

  • Nombre de l'Identificador de la Consulta prèvia.
  • Nombre de l'Informe d'Idoneïtat Tècnica.
El termini per iniciar les obres no pot superar 1 any i la seva finalització no pot superar els 3, excepte en casos excepcionals.

Altres tràmits de l'Ajuntament de Barcelona:

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Sol·licitud de bonificacions sobre l'impost de construccions, instal·lacions i obres

Comunicació de primera ocupació d'expedients d'obres majors

Consulta prèvia per a la tramitació de permisos d'obres: llicència, comunicat, assabentat o autorització per a actuacions d'urgència

Modificació de la consulta prèvia per a la tramitació de permisos d'obres

Duplicat de la carta de pagament d'un permís d'obres

Informe previ per a la instal·lació d'ascensors a l'edifici

 

En PROENA, realitzem tot tipus de projectes d'Enginyeria de construcció, direcció d'obra, seguretat i salut, supervisió per a la correcta execució de l'obra, etc.

Realitzem un servei integral en matèria de construcció:

  • Construcció de naus industrials.
  • Reformes interiors d'empreses, naus industrials.
  • Plans tècnics.
  • Direcció i supervisió d'obra.
  • Gestió en matèria de Seguretat i Salut.
  • Tràmits per obtenir les llicències i permisos d'obra

« Tornar a Serveis d'enginyeria

- Projectes de construcció
- Projectes de instal·lacions
- Licències d'activitats
- Licències d'obres
- Llicències d'obertura
- Informes, valoracions y taxacions
- Consultoría energètica

 

 

Proena en FacebookIngenieria Barcelona Proena en TwitterProena ingenieria en PinterestIngenieros Barcelona en LinkedinIngenieros Barcelona en Blogspot

 

Resolución mínima de 800X600 © Copyright 2009 Proena.es -
Avisos legales | Política de Privacitat

 

Contactar amb WhatsApp