Projectes de construcció a Barcelona | PROENA
   
Tel: 608 388 964 - Email: info@proena.es
Inici Consultoriía
Barcelona
Serveis Proyectes
Enllaços Contacte

Projectes de construcció a Barcelona

Tota construcció industrial i/o comercial, ja sigui nova o modificació d’una existent, requereix de l’obtenció dels corresponents permisos i llicències. PROENA gestiona tots aquests requeriments per dur a terme amb èxit el seu projecte

Realitzem:

  • Projectes de construcció de naus industrials
  • Projectes de reformes d’interiors de locals comercials i naus industrials
  • Diseny de plànols
  • Direcció d’obra
  • Coordinació de Seguretat i Salut
  • Estudi de seguretat i salut
  • Pla de seguretat i salut
  • Gestió per a l’obtenció de les llicències i permisos d’obra

« Tornar a Serveis d'enginyeria

- Projectes de construcció
- Projectes de instal·lacions
- Licències d'activitats
- Licències d'obres
- Llicències d'obertura
- Informes, valoracions y taxacions
- Consultoría energètica

 

 

Proena en FacebookIngenieria Barcelona Proena en TwitterProena ingenieria en PinterestIngenieros Barcelona en LinkedinIngenieros Barcelona en Blogspot

 

Resolución mínima de 800X600 © Copyright 2009 Proena.es -
Avisos legales | Política de Privacitat

 

Contactar amb WhatsApp